Σχετικά με το χάρτη

Ο χάρτης του Καμηλαρίου είναι υλοποιημένος σε leaflet με τα χωρικά δεδομένα να είναι αποθηκευμένα σε βάση Postgresql / Postgis. Τα χωρικά δεδομένα προέρχονται από τη βάση των Open Street Data και έχουν υποστεί κάποιες αλλαγές. Τα στοιχεία αυτά είναι οι δρόμοι καθώς και σημεία και περιοχές (πολύγωνα) ενδιαφέροντος. Επίσης έχει δημιουργηθεί αρχείο με τοπωνύμια της περιοχής καθώς και σημεία τις θέσεις λήψης των φωτογραφικών πανοραμάτων που χρησιμοποιούνται στην εικονική περιήγηση. Αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για την πλοήγηση των θέσεων της εικονικής περιήγησης.

Παράλληλα με τα παραπάνω δεδομένα έχουν παραχθεί χάρτες επικάλυψης σε μορφή εικόνων / raster, τα οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει στο διαδικτυακό χάρτη. Οι εικόνες αυτές είναι οι χάρτες της ΓΥΣ 1:5.000 και 1:50000, οι αεροφωτογραφίες του 1960 και οι αεροφωτογραφίες του 1997-1998. Με τη σειρά αυτή υπάρχει χρονοσειρά δεδομένων που δείχνουν σε ένα βαθμό τις αλλαγές που έχουν περιέλθει τα τελευταία 60 χρόνια.